TOP
页面翻译
您当前位置:首页 > 词句 > 句典


分类

常用词汇

简明

nau dǎy dí, nau dǎy râet, nau dǎy lūam mîaw mîaw

[nɐu¹¹ ʔdɐi³¹ ʔdi²⁴,nɐu¹¹ ʔdɐi³¹ ɲɛt³⁵, nɐu¹¹ ʔdɐi³¹ luɐm³³ mja:u³⁵ mja:u³⁵]

说得好,说得妙,说得呱呱叫

属性

词源:新词组

文种:坎兰拼音

分类:

土语区: 布依一,

流行地区:纳鸟

发布时间:2015-06-03 16:39:40

更新时间:2015-06-03 16:39:40

详解

说得好,说得妙,说得呱呱叫

词源:

nau说 dǎy得 dí好, nau说 dǎy得 râet妙, nau说 dǎy得 lūam光 mîaw溜 mîaw溜。

lūam mîaw mîaw光溜溜,圆润无比

关于我们-