TOP
页面翻译
您当前位置:首页 > 文章 > 笑话 > 借书

借书

2014-07-30 18:48:04点击数() 加入收藏

一个人走进图书馆,要借一本自杀指南。图书管理员说,滚远!!!你肯定不还了。

Fǎng wun déo páy tang zarnsér,lā xîe pun súen kâr dágnkâu déo. Pǔ kūan sér nau, teo jáy!!! Meng càrn mi tâw pâe.

关键词:

上一篇:没有了
下一篇:没有了

相关新闻

    没有查询到内容

阅读排行榜

最新文章

关于我们-