TOP
页面翻译
您当前位置:首页 > 词句 > 词典


分类

常用词汇

简明

taryíng

[ta¹¹jiŋ²⁴]

拖音,变调,声调

属性

词源:新词组

文种:坎兰拼音

分类:

土语区: 布依一,

流行地区:纳鸟

发布时间:2017-07-08 04:41:03

更新时间:2017-07-08 04:41:03

详解

拖音,变调,声调

词源:tar yíng zay zay 拖长长的音,tar yíng ságn ságn拖高高的音。延伸表示音调变化,特指语言学里的声调变化,以及名词声调。

taryíng jáng 中平调

taryíng tay 低平调

taryíng naeng 高平调

taryíng ērn jágn 中升调

taryíng ērn naeng 高升调

taryíng zogn jágn 高降调

taryíng zogn tay 中降调

关于我们-